Draga Preafericite

Afla inca din primele mele randuri ca eu sunt bine, ceea ce iti doresc si Tie. In fond, eu sunt un PreaNefericit care se adreseaza cu adanca smerenie Inaltimii Tale. Tata a fost preot ortodox, ma leaga ceva-ceva de Tine, cum sa zic, asa ca imi permit sa iti scriu cateva cuvinte chiar daca stiu ca nu se face.

Intre timp, eu am devenit ziarist, iar tata s-a mutat intru cei drepti. Ca ziarist, ma ocup de chestii mult mai lumesti, Preafericite, uite care-i treaba: acum scriu despre banci, credite, comisioane, samd. Mai scriu uneori si de reglementatorii pietei. Stii si tu: sistemul bancar e supravegheat de BNR. Cel al asigurarilor, de ASF. Sectorul spiritual e monitorizat insa de BOR, iubite fiu sufletesc intru Domnul. Intru aceea iti scriu Tie.

Si te rog sa-mi explici, PreaFericite, ce cauta asemenea oameni printre noi?

 

RAPORTUL COMISIEI  DE ANCHETĂ                                         

 

 

PREA FERICITE PĂRINTE PATRIARH ,

 

Cu adâncă smerenie,  Vă facem cunoscut că urmare studierii   documentelor  cuprinse  în  dosarul cauzei ce face obiectul anchetei ordonate prin Temei nr…, Comisia de anchetă desemnată             s-a constituit la data de 13 feb. …, conform procesului-verbal încheiat şi aprobat de Chiriarh la                         14 februarie (vol. I, pag. 15), cu respectarea procedurii regulamentare bisericeşti, având ca preşedinte pe …  ca membrii – a încheiat analizarea documentelor şi mărturiilor în cauză.

Ancheta a fost determinată de sesizările domnilor A… .R şi T. C…, de completările lor ulterioare cu documente în susţinerea învinuirilor, de alte numeroase reclamaţii şi sesizări primite din partea unor credincioşi şi transmise în conexare la dosarul cauzei, ca şi de constatările cuprinse în referatele de specialitate ale Centrului Eparhial  din anii precedenţi, în legătură cu învinuirile referitoare la încălcarea disciplinei bisericeşti, la încălcarea disciplinei administrative şi financiare de către  preotul …. de la Parohia …, Protoieria I Capitală şi la atitudinea acestuia faţă de enoriaşi, de aşa numiţii colaboratori şi de concesionarii locurilor  de înhumare din cimitirul parohial.

Sesizările şi reclamaţiile înregistrate la Centrul Eparhial, ca şi completările făcute de reclamanţii principali, pe parcursul desfăşurării procedurii de anchetă, sunt următoarele :

 1. Temei nr. …( I, pag. 3-4), reclamaţia …, ce constituie baza de pornire a anchetei disciplinar-administrativ-financiare a activităţii preotului paroh O Ve ;
 2. Temei nr. …reclamaţia domnilor …( I bis, pag. 6-15), asupra căreia s-a revenit prin adresa Temei nr. … (vol. I bis, pag. 5), pe motivul arătat de primul reclamant că este necesară atmosfera de linişte pentru sfinţirea bisericii ;
 3. Temei nr. …, completarea domnilor …, depusă la Comisia de anchetă la 20 februarie … ( V, pag. 1-3), împreună cu 23 file ce cuprind xero-copii de pe documente, considerate utile instrumentării cauzei.
  • completare făcută de reclamanţii…, depusă la Comisia de anchetă la 2 martie ( V, pag. 27–33), împreună cu 33 file ce cuprind xero-copii de pe documente, considerate utile instrumentării cauzei.
  • completare făcută de reclamanţii …, depusă la Comisia de anchetă la 13 martie … ( V, pag. 36), împreună cu 6 file ce cuprind xero-copii de pe un stat de plată de care se foloseşte pr. O…V…pentru plata colaboratorilor cu parohia.
  • completare făcută de reclamanţii …, depusă la Comisia de anchetă la 16 martie … ( V, pag. 43), împreună cu 25 file ce cuprind xero-copii ale unor documente, carnete CEC, legate de litigiul cu antreprenorul S.C. …. S.R.L. şi extrase din publicaţii care au drept corespondent pe preotul învinuit.
  • completare făcută de reclamanţii …, depusă la Comisia de anchetă la 3 aprilie … ( V, pag. 70), împreună cu 2 file ce cuprind declaraţiile domnilor …., muncitori folosiţi de preotul O…V…pentru executarea de lucrări în cimitirul parohial.
  • completare făcută de reclamanţii …, depusă la Comisia de anchetă la 11 aprilie … ( V, pag. 73), împreună cu 5 file ce cuprind xero-copii ale convocării Consiliului Parohial din 9 aprilie …, bonuri de lucru modificate după bunul plac de preotul învinuit, declaraţia domnilor ….. care arată că pr. O…V…le-a cerut sub ameninţare să se prezinte la Comisia de anchetă în faţa căreia au depus mărturie sub jurământ , declaraţie însoţită de un modelul impus (vol. V, pag. 77) .
  • completare făcută de reclamanţii …, depusă la Comisia de anchetă la 11 mai … ( VI, pag. 30-36), împreună cu 42 file ce cuprind xero-copii ale unor documente ce au mai fost de puse la dosarul cauzei de anchetă. În plus reclamanţii îşi exprimă nemulţumirea faţă de încercarea informatorului preot O…V…de a-şi modifica declaraţia scrisă cu propria-i mână şi faţă de atitudinea preotului O…V…de instigator al doamnelor ,…. de a le face reclamanţilor în cauza anchetată, plângere penală  pentru calomnie, pe seama discuţiilor purtate exclusiv în cadrul  Comisiei eparhiale de anchetă

Pauza publicitara:

temei

 1. Temei nr. 4… / …, sesizarea depusă de reclamanţii … la registratura Centrului Eparhial ( VI, pag. 7-8), împreună cu 20 file ce cuprind xero-copii ale sesizărilor anterioare, sesizare în care se arată, pe de o parte, încercarea preotului O…V…de a-l mitui pe d-nul …, în schimbul retragerii reclamaţiilor cercetate de Comisia eparhială de anchetă, iar pe de altă parte despre ameninţările şi presiunea exercitată de preotul O…V…asupra fiului său şi familiei acestuia pentru retractarea declaraţiei de informator depuse la comisie.
 2. ..
 3. Temei nr. 2.., sesizarea depusă de domnul ….. la Protoieria I Capitală şi raportul nr. 17 al Protoiereului …. care se referă la nesupunerea pr. O…V…faţă de decizia de prezentare la oficiul protopopesc pentru cercetarea regulamentară ( VII, pag. 65-66).
 4. Temei nr. 37…/ …, sesizarea transmisă prin poştă de domnul … la Arhiepiscopia Bucureştilor cu referire la comportamentul nedemn al pr. O…V…faţă de d.s. ( VII, pag. 52-54)

Alta pauza publicitara:

10296563_10202822994033813_2631599703014900082_n

 1. Temei nr. 1… / …, adresa nr. 2283-1/AL/ 12 ianuarie … cu care Secretariatului de Stat pentru Culte a transmis Arhiepiscopiei Bucureştilor, spre cercetare, sesizarea transmisă Preşedintelui României de domnul .. care reclamă taxele impuse de preotul O…V…pentru activităţile din cimitirul parohial, cât şi comportamentul nedemn şi atitudinea abuzivă a acestuia faţă de enoriaşi şi concesionari ( VII, pag. 50-51).
 2. Temei nr. 1… / …, raportul nr. 42 / … al Protoieriei I Capitală care a transmis Arhiepiscopiei Bucureştilor, scrisoarea adresată Protoiereului de „enoriaşii Parohiei …” – care învinuiesc pe preotul O…V…de atitudine nepreoţească, de furt din averea parohială, afirmă că învinuitul i-a cumpărat pe toţi din Patriarhie iar că fiului său i-a cumpărat o limuzină MERCEDES ( VII, pag. 47-48). Întrucât cei arătaţi ca semnatari ai scrisorii au fost audiaţi de Comisia de anchetă despre susţinerea celor afirmate, aceştia nu recunosc nici formularea, nici cuprinsul şi nici semnăturile sau ortografia scrisorii.
 3. Temei nr. 2… / …, sesizarea domnului …. care reclamă neprimirea chitanţei  pentru sumele plătite preotului O…V…cu ocazia înmormântării mamei sale, apoi vocabularul suburban folosit de preotul O…V…cu domnia sa, atunci când a solicitat chitanţa pentru suma plătită şi prelungirea concesiunii locului unde se află înmormântată mama sa, cu ameninţări că-i va scoate mama din mormânt. Relatează  totodată evenimentul la care a fost întâmplător martor ; pr. O.. V…, a întrerupt slujba unui preot sosit cu un decedat din altă parohie, l-a înjurat şi ameninţat, stârnind indignarea justificată a familiei celui mort ( VIII, pag. 31-35).
 4. Temei nr. 2…. / …, memoriul domnului …. în care arată neseriozitatea cu care a fost tratat în calitate de colaborator la construirea lucrărilor funerare din cimitir şi de atitudinea nedemnă pe care preotul O…V…a avut-o faţă de d-lui ( VII, pag. 40-41).

Din nou o pauza…

profit

 1. Temei nr. 36.. / 20 mai …, sesizarea domnului …. care revine la o sesizare instrumentată de Protoieria I Capitală, arătând că, deşi s-a angajat să-i restituie suma de 6800 lei încasată necuvenit şi fără chitanţă, pr. O…V…a refuzat ulterior să-şi respecte angajamentul, ameninţându-l cu  procese în instanţă ( VII, pag. 17-18). Pentru nesoluţionarea cauzei, petentul a chemat în judecată la 25 mai …, atât Protoieria I Capitală, cât şi pe pr. O…V…(vol. VII, pag. 13-14). Prin raportul nr. 383 / …, înregistrat cu Temei nr. 5 / …, Protoieria I Capitală scoate în evidenţă modul batjocoritor cu care înţelege pr. O…V…să răspundă propriei vinovăţii confirmate, prejudiciind chiar imaginea Bisericii noastre şi a întregii preoţimi (vol. VII, pag. 8-12).
 2. Temei nr. 3.. / …, memoriul domnului … în care arată neseriozitatea cu care a fost tratat în calitate de colaborator la construirea lucrărilor funerare din cimitir şi de modul în care a fost nedreptăţit de preotul O…V…prin oprirea plăţii pentru lucrările efectuate la înţelegere cu parohul. Deşi pr. O…V…a achitat sume restante celorlalţi colaboratori, acestuia nu i-a achitat datoria pe motivul formulării sesizării la Centrul Eparhial ( VII, pag. 27-28).
 3. Temei nr. 4… / 18 mai …, reclamaţia doamnei …. prin care se plânge că a achitat suma de 3000 lei pentru locul de înhumare a soţului său, dar nu i-a fost eliberat Actul de concesiune legal pentru lucrarea funerară, iar pr. O…V…i-a pretins să achite o restanţă de încă 370 lei, fără a justifica motivul plăţii, după ce a achitat pentru taxă de urgenţă şi slujbă, fără a primi chitanţă, suma de  1230 lei ( VIII, pag. 27-29). Concluziile şi propunerea ca preotul O…V…să returneze către petiţionar toate sumele recunoscute ca încasate necuvenit, au fost cuprinse în cu referatul al Sectorului Economic-Tehnic şi Inspectorat Eparhial şi aprobate de Chiriarh (vol. VIII, pag. 15-17).
 4. Temei nr. 6…. / 6 iulie …, reclamaţia doamnei ….prin care se plânge că pr. O…V…a refuzat să-i elibereze Actul de concesiune până nu achită suma de 3700 lei, ca donaţie pentru biserică, şi că, deşi pr. O…V…s-a angajat să-i achite sumele încasate necuvenit şi fără chitanţă, a refuzat să o facă, ba chiar parohul refuză să permită executarea de către o firmă autorizată a placării cu marmură a monumentului funerar, până ce d-sa nu va achita pe lângă donaţie şi 50% din valoarea marmurei ( VIII, pag. 12-14). La propunerea din referatul Temei nr. 6.. / …, Chiriarhul a aprobat executarea lucrărilor de placaje marmură de S.C. ….A., eliberarea actului de concesiune pentru locul de înhumare achitat de petentă şi conexarea sesizării la dosarul de anchetă (vol. VIII, pag. 15-17).
 5. Temei nr. 6… / 6 iulie …, sesizarea domnului …. care revine la o reclamaţiile anterioare, Temei nr.  . … şi Temei nr. 36.. / …,  arătând că pr. O…V…îl ameninţă cu anularea concesiunii încheiate şi cu scoaterea osemintelor sorei petentului la un an de la înhumare (vol. VII, pag. 6-7).
 6. Temei nr. 8079 / 9 august …, sesizarea domnului … care reclamă că a plătit 1740 lei costul locului de veci şi 1760 lei donaţie impusă de preotul O…V…care-i cere pentru executarea lucrării funerare cu trei cripte suma de 5000 lei( VII, pag. 1-2), conform documentelor anexate în xerocopie (vol. VII, pag. 3-4).
 7. Temei nr. 8196 / 14 august …, reclamaţia …. depusă la Cabinetul Patriarhului transmisă de Chiriarh în competenţa Comisiei de anchetă eparhiale, revenire la sesizările anterioare, în care arată că pr. O…V…refuză în continuare să se supună dispoziţiilor date prin ordinele Arhiepiscopiei Bucureştilor transmise spre executare cu Temei nr.4310 / … şi Temei nr. 6441 / …. Arată şi faptul că nu există cale de comunicare cu pr. O…V…care se află mai mereu sub influenţa alcoolului care-l face să aducă injurii imprevizibile şi neselective ( VIII, pag. 5-8). Comisia de anchetă care a reţinut atitudinea preotului O…V…faţă de ignorarea ordinelor sus amintite ca probă de nesupunere şi neascultare faţă de Chiriarh şi autoritatea bisericească şi a transmis încă o dată spre aprobarea de executare a lucrărilor de placaje marmură de către S.C. ….. S.A. şi ordinul de eliberare de către pr. O…V…a actului de concesiune pentru locul de înhumare achitat de petentă (vol. VIII, pag. 1-4).

 

 

Urmărind cu consecvenţă respectarea cerinţelor privind modul de desfăşurare a activităţii unei comisii de anchetă – prevederi stipulate în Regulamentul de Procedură Bisericească – Comisia de anchetă a procedat la citarea părţilor, a martorilor şi a informatorilor, la susţinerea petiţiilor de către reclamanţi, la audierea martorilor şi a informatorilor, la primirea spre conexare a  tuturor documentelor prezentate în cauză de părţi, la analizarea documentelor legate de patrimoniul imobiliar bisericesc de la parohie, la verificarea modului de evidenţiere în documentele financiare a veniturilor şi cheltuielilor din bugetul parohial ca şi la verificarea respectării prevederilor statutare, regulamentare bisericeşti şi a legislaţiei civile în  activitatea administrativă şi gestionară  desfăşurată în perioada 1997 – … .

 

Înmânarea citaţiilor către părţi, martori şi informatori s-a făcut în data de 27 februarie …  de către preotul …. de la Parohia ….  din aceiaşi  protoierie (vol.II, pag. 27-28), însoţit de  Pr.Insp. … – secretarul Comisiei de anchetă.  Având în vedere prevederile art. 78 din Regulamentul de Procedură al Instanţelor Disciplinare din Biserica Ortodoxă Română, s-a transmis preotului învinuit O…V…rezumatul punctelor de învinuire, cuprinse în reclamaţia îndreptată împotriva sa, primire confirmată cu propria semnătură (vol.II, pag. 24).

    

Prima zi  a ancheteijoi, 2 martie … – s-a desfăşurat la sediul Protoierie I Capitală ., când a avut loc audierea părţilor din dosarul cauzei.

Întrebările pentru preotul O…V… au fost formulate pentru a se aborda toate învinuirile aduse în  dosarul  ce a determinat aplicarea procedurii disciplinare de anchetă (Anexa 2 la Procesul verbal al Comisiei de anchetă), numai că acesta a refuzat să răspundă punctual.

Datorită volumului  foarte mare de documente ce trebuiau verificate şi analizate de membrii comisiei de anchetă, a numărului de piese noi depuse în susţinere la dosarul cauzei de reclamanţi şi pârât, dar mai ales pentru necesitatea de a audia alţi martori şi de  informatori, preşedintele comisiei a prezentat Prea Fericitului Părinte Patriarh  raportul prin care a solicitat conform prevederilor art. 97 şi art. 109 din Regulamentul de procedură bisericească, prelungirea  mandatului celor însărcinaţi cu ancheta pentru perioada necesară audierii martorilor şi informatorilor ceruţi de comisie, şi pentru cercetarea tuturor documentelor din dosarul cauzei,  dorinţa  comisiei fiind aceea de a arăta deplina corectitudine şi obiectivitate, şi de a nu greşi prin  aprecieri în favoarea vreunei părţi.

În limita în care am beneficiat de colaborarea părţilor, a martorilor şi informatorilor, de posibilitatea de a analiza documentele administrative şi gestionar-financiare de la Parohia ….prezentate de preotul paroh …, de celelalte documente ce au completat pe parcurs dosarul  anchetei – fapte pe care le vom menţiona pe parcursul prezentului raport – considerăm că am îndeplinit misiunea încredinţată   şi că putem emite  constatările Comisiei de anchetă pentru a fi analizate şi  pentru a se adopta   cea mai dreaptă  hotărâre.

Analizarea şi cercetarea mărturiilor, informaţiilor şi documentelor ce compun  dosarul cauzei în care  preotul O…V…de la  Parohia …..  este  învinuit  pentru  săvârşirea  mai  multor  abateri  şi  delicte, a determinat  Comisia de anchetă să refere  despre  constatări  privitoare la deficienţe grave în modul de aplicare a prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti de către preotul Oprescu Vasile,  activitatea desfăşurată de p.c. sa.

Pentru a înţelege corectitudinea acestor constatări trebuie să pornim de la faptul probat că pr. O…V…a refuzat cu bună ştiinţă să-şi sprijine acţiunile pe Consiliul Parohial şi să colaboreze cu aparatul administrativ de la Centrul  Eparhial şi să solicite aprobările necesare Consiliului Eparhial, cu scopul de a forma  în timp, propriei persoane imaginea unui cleric competent, dar victimă a unor duşmani invidioşi pentru realizările sale obţinute fără sprijinul autorităţii bisericeşti, pentru ca în cazul tragerii la răspundere pentru neregulile săvârşite şi conştientizate de el permanent, să poată invoca atât necunoaşterea obligaţiilor impuse de  legislaţia bisericească şi civilă în vigoare, cât mai ales faptul că a fost un persecutat neînţeles.

Datorită acestui mod independent de lucru la nivel de Consiliu Parohial, preotul paroh O…V…a încălcat prin activitatea desfăşurată prevederile legale, astfel :

 

 1. Din punctul de vedere finaciar – contabil

 

 1. Fals în documentele gestionare :
  1. a falsificat semnătura epitropului … din statul de plată al colaboratorilor din cimitirul parohial ( III, pag. 4, faţă) ;
  2. A semnat în fals statele de retribuţie din perioada … în locul dirigintelui de şantier F.O. Plecat din ţară în această perioadă ( IX, pag. 1-5).
 • Domnul F.o.a fost audiat de Comisia de anchetă şi a declarat că nu a primit salariul pe această perioadă şi nu a semnat pentru acesta întrucât nu se cuvenea să primească remuneraţie pentru perioada în care nu a lucrat ( III, pag. 5). Dl F… declară că după întoarcerea în ţară nu a mai lucrat pentru parohia …, pe motiv că înlocuitorul desemnat în locul său de preotul …, domnul P… a încărcat nejustificat cu 40 m. p. cantitatea de gresie decontată  nejustificat la parohie (vol. III, pag. 6, faţă).
 • Martorul … a declarat că, deşi a lucrat la instalaţiile pentru biserica nouă, a promis că banii pentru munca prestată îi va dona bisericii, pentru suma cuvenită muncii lui a semnat altcineva, şi nu a primit, conform înţelegerii, chitanţa de donaţie pentru biserică a sumei trecute în statul de plată a declarat: „nu am primit sumele pentru care am semnat … au fost situaţii în care oamenii s-au plâns  că nu primesc toţi banii pentru care au lucrat, motiv pentru care preotul a chemat Poliţia” (Proces verbal comisie anchetă pag. 16).

 

 1. Fals în actele parohiei ( VIII, pag. 38) prin justificarea sumelor cheltuite cu facturi false, cu facturi modificate, ori prin utilizarea de copii ale unui act justificativ (decontare multiplă)
 2. Instigare la fals în acte, prin aceea în data de 10 martie … prin angajatul …., pr. O…V…a cerut muncitorilor de la cimitir – sub ameninţarea că nu vor primi altfel avansul pe luna în curs – să semneze un stat de plată din 19 octombrie 2004 ce cuprindea sume pe care se pare aceştia nu le-a primit de la parohie, deşi statele de plată au fost decontate ( III, pag. 6, faţă, pag. 10 verso) ;
 3. Modificarea sumelor de pe bonurile de lucru transmise lucrătorilor din cimitir ( V, pag. 75) ;

 

 1. Gestiune frauduloasă :
 2. Nerespectarea legislaţiei financiare referitoare la evidenţierea operaţiunilor contabile prin aceea că preotul :
 • Datorită modul nelegal de evidenţiere a mişcărilor financiare în contabilitatea parohiei, nu se poate stabili suma existentă în bancă la o anume dată.
 • ..V…a refuzat să prezinte verificatorilor C.F.I. contractele pentru depozitele bancare, posibil pentru a evita constatarea că valorile financiare ale parohiei se află în depozite ce are ca titular pe preotul O…V…;
 • După cum notează inspectorul C.F.I. …., existenţa depozitelor se observă din extrasele de cont care fac referire la tranzacţiile bancare de trecere a sumei din depozit în contul curent al parohiei, dar nu face referire la existenţa altor conturi bancare şi nici dacă acestea sunt sunt pe numele preotului O…V…sau pe numele Parohiei …
 1. Achiziţionarea fără aprobare a două autoturisme în numele parohiei.
 • Fără cunoştinţa membrilor Consiliului Parohial şi fără a solicita aprobare din partea Arhiepiscopiei Bucureştilor, preotul O…V…a cumpărat în 1995 un autoturism pentru care nu a prezentat Comisiei de anchetă actele de identificare a acestuia şi nici cuvenitele aprobări (Proces verbal Comisie Anchetă pag. 15).
 • Inspectorii C.F.I. … au identificat în documentele financiare ale parohiei, P. nr. 417 din …, care arată că preotul O…V…a mai achiziţionat în numele şi din bugetul parohial, un autoturism …, tot fără ştirea Consiliului Parohial şi fără aprobarea Centrului Eparhial (Proces verbal Comisie Anchetă pag. 37).
 1. a condiţionat concesionarea locurilor de înhumare din cimitirul parohial, de plata din partea concesionarilor a unor donaţii substanţiale către parohie  ( III, pag. 14 verso), menţiunile scrise cu propria mână de către preotul paroh constituindu-se cea mai elocventă probă  (vol. VII pag 1, VIII  pag. 5, 36).
 2. Încasarea unor sume fără eliberarea chitanţei legale, după cum reiese din sesizările şi din instrumentările efectuate de Centrul Eparhial în cazul preotului O…V…care a recunoscut această practică ( VII, pag. 8).
 3. Ajutoare financiare acordate persoanelor fizice şi juridice fără solicitare scrisă şi fără aprobarea lor de către Consiliul Parohial.
 1. Aplicarea de penalizări a muncitorilor de la cimitirul parohial. Muncitorii de la cimitirul parohial sunt nemulţumiţi şi pentru faptul că preotul O…V…îi penalizează cu diferite sume de bani, pentru motive inventate de el ( III pag. 19, vol. VIII, pag. 19).
 2. Decontarea unor materiale de construcţie care nu au ajuns la parohie.
 • Preotul …. a declarat că preotul O…V…a solicitat magazinelor de la care făcea cumpărături eliberarea unor facturi cu sume mai mari decât cele plătite, la decontare diferenţa era însuşită de preotul paroh ( III, pag. 23 verso).
 • Martorul …. a declarat că „ preotul O…V…a cerut factură cu cantitatea dublă de material lemnos achiziţionat în martie …” ( III, pag. 1). În evidenţa gestionară nu se identifică în luna martie vreun decont de material lemnos, dar ţinând seama că gestiunea parohiei pe perioada … a fost pusă la punct pe parcursul … …, nu este exclus ca decontul la care se face referire să fie cuprins în luna februarie când la parohie s-a decontat cu O.P. nr. 93, 99 şi 100 cantitatea de 31 m.c. cherestea la valoarea totală de  97.961.000 lei.
 1. Deconturi nejustificate a unor lucrări străine activităţii parohiale. Preotul O…V…arată în depoziţia sa că : „La incidentul din …, comentând un act gestionar cu privire la reparaţia unei masini, nu cea a parohiei…, l-am rugat pe tatăl meu O…V…să nu deconteze această factură – motiv pentru care –  … m-a blestemat pe mine, pe soţia mea şi pe copii mei, dându-mă afară brusc, dar eu m-am opus, apoi a luat un scaun şi o foarfece, iar dl. … s-a interpus între noi. Tata, furios, a ieşit afară strigînd : Veniţi că mă omoară” ( III, pag. 32 faţă). Este posibil ca discuţia să se fi purtat pe seama  reparaţiilor nejustificate prin valoare şi decontate … :

 

 

 1. Decontarea nejustificată a unor cantităţi deosebit de mari de alimente

 Martorul … a declarat : „cumpăram salamul rămas de la diferite ocazii” ( III, pag. 22 verso).

 • Martorul … a declarat : „am însoţit deseori pe preotul O…V…la magazine pentru cumpărarea de alimente şi mezeluri, o parte ducându-se acasă la preot … toate cumpărăturile erau luate cu bon pentru parohie” ( III, pag. 8 faţă).
 • Martorul … a declarat : „am fost de faţă când s-au adus la biserică peşte şi 3 baxuri cu pulpe pentru sărbătoarea hramului, dar cele trei baxuri de pulpe cumpărate din banii bisericii au fost duse acasă la preotul O…V…… carnea de mici rămasă de la hram ne era oferită nouă spre cumpărare, deşi fusese decontată la parohie” ( III, pag. 10 verso).
 • Doamna …., verişoara părintelui O…V…- cu care a locuit în aceeaşi casă – a declarat : „aducea cantităţi mari de alimente de la magazinul doamnei …, iar cînd se învecheau le ducea la Biserică pentri pictori şi muncitori” ( IV, pag. 12).
 • este cel puţin curios faptul că pictorii sunt notificaţi  …deoarece au întrerupt lucrările mai bine de un an de zile. Cu toate acestea preotul O…V…a decontat alimente pentru pictoripeste 10.000 de lei

 

Înstrăinarea materialelor de construcţie către alte persoane.

 • Martorul …declară „am dus lambriuri la casa domnului .. pe str. Gr…. din ordinul preotului …., tot aici am dus şi peşte”, iar preotul O…V…recunoaşte că transporturile au fost făcute din ordinul său ( III, pag. 8).
 • Referitor la învinuirea cum că la data de …. preotul O…V…ar fi înstrăinat materiale de construcţie, justificând â faţa colaboratorilor săi că le trimite preotului … Protoiereul de Ilfov, Comisia de anchetă a solicitat prezenţa p.c. sale la audiere. Acesta a respins categoric afirmaţia, declarînd că nu s-ar fi pretat la o asemenea faptă întrucât cunoştea situaţia preotului Oprescu căruia i-a fost apărător la Consistoriul Eparhial şi arătând nu a întreprins lucrări de acest gen nici în interesul parohiei, nici în interes personal (Proces verbal Comisie Anchetă, pag. 6-7).

Doamne-ajuta!

PS Cei din Finante mi-au confirmat ca ramai prietenul lor si anul asta!

One thought on “Draga Preafericite

Leave a Reply