Poveste cu o banca romaneasca, un arab si un imprumut. Al arabului catre banca

Putini stiu ca atunci cand ATE BANK a preluat Mindbank,  s-au lovit de o problema. Mindbank imprumutase de la o persoana fizica niste milioane de dolari. In schimbul lor, Abdul Hussein voia actiuni, nu bani. Si totul era prevazut intr-un contract “beton”.

Anul 2002. Mindbank (actualmente ATE BANK) imprumuta de la persoana fizica Abdul Hussein Haji Mohamed Bahman cateva milioane de dolari pe fix cinci ani. Scopul? „De a ajuta banca, aflată la acel moment într-un grav în impas financiar, să-şi continue activităţile acesteia şi să-şi refacă capitalul de lucru.”

Conform paragrafului 2 din Contract restituirea împrumutului a fost convenită a se realiza într-o singură tranşă la data scadenţei acestuia. Banii au intrat in conturile Mindbank (actualmente ATE BANK ROMANIA S.A.), in data de 21.10.2002. Scadenţa împrumutului  era data de 21.10.2007, nefiind convenită contractual posibilitatea unei rambursări anticipate a sumei împrumutate (paragraful 2 şi alin. 1 al paragrafului 3 din Contract).

În alineatul 2 al paragrafului 3 al Contractului cele doua parti convin expres ca împrumutătorul (Bahman) să fie beneficiarul unui drept de opţiune pentru achiziţia de acţiuni ale băncii în vederea majorării capitalului băncii, drept care putea fi exercitat de către titularul său oricând pe perioada împrumutului, însă nu mai târziu de 3 luni înainte de expirarea acesteia.

Cand ATE Bank a preluat Mindbank, gurile rele spun ca lui Bahman i s-a propus (în repetate rânduri) renunţarea la dreptul de opţiune stabilit prin Contract, fiindu-i transmise acestuia diverse proiecte redactate în limba engleză – printre care un Act adiţional la Contract şi un proiect de declaraţie – prin care acesta să renunţe la dreptul său de conversie a împrumutului în acţiuni ale băncii, în schimbul achitării imediate a sumei împrumutate.

Prin Notificarea transmisă către MINDBANK (actuală ATE BANK ROMANIA S.A.) în data de 16.03.2007, Bahman a anunţat banca că înţelege totusi să-şi exercite dreptul de opţiune ce i-a fost acordat prin Contract solicitând să-i fie convertite milioanele de dolari în acţiuni ale băncii, emise şi  înregistrate pe numele său.

MINDBANK (azi ATE BANK) a zis pas. Mai mult, anunta ca a transferat in data de 24.04,07 într-un cont bancar deschis la COMMERZBANK HAMBURG suma împrumutată împreună cu dobânda aferentă perioadei 30.03.2007-23.04.2007. „Procedând astfel, banca a efectuat o plată nedatorată, în lipsa oricărui temei contractual, deoarece prin notificarea din 16.03.2007, Bahman a optat irevocabil, conform prevederilor Contractului,  ca împrumutul să nu-i mai fie restituit şi să fie convertit în acţiuni ale băncii”, spun avocatii.

Dreptul de opţiune al lui Bahman (opţiune între rambursarea efectivă a împrumutului şi convertirea acestuia în acţiuni ale ATE BANK ROMANIA S.A.a fost exercitat conform Contractului care prevede expres următoarele: „În perioada de existenţă a împrumutului dar nu mai târziu de 3 luni înainte de data expirării prezentului contract, creditorul (împrumutătorul n.s.) este îndreptăţit să opteze pentru achiziţia acţiunilor băncii cu scopul de a majora capitalul social al băncii, în condiţiile ce sunt stabilite pentru acţionarii fondatori, în conformitate cu statutul şi convenţiile acţionarilor şi obligaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru acţionarii semnificativi”. Dreptul de opţiune a fost exercitat pe perioada împrumutului şi cu mai bine de 3 luni înaintea momentului la care acesta ar fi fost scadent. După notificarea efectuată de Bahman practic  obligaţia băncii de rambursare a împrumutului s-a stins, această obligaţie fiind înlocuită de una nouă respectiv aceea de a efectua conversia împrumutului în.

Bahman solicită ATE BANK ROMANIA S.A. să-şi respecte obligaţia de a realiza conversia împrumutului în acţiuni ale băncii cu consecinţa majorării capitalului social al băncii şi sa-i remita  acţiunile corespunzătoare. Banca nu are temei pentru a-l forţa pe Dl BAHMAN să primească altceva decât ceea ce i se datorează ca urmarea a exercitării dreptului său contractual de opţiune.

“Faptul că urmare a notificării realizate de dl Bahman, banca nici măcar nu a anunţat la BNR intenţia exprimată de dl Bahman de a deveni acţionar al băncii prin compensarea împrumutului cu acţiuni emise de bancă reprezintă o altă dovadă a faptului ca operaţiunea de „respingere” a compensării împrumutului cu acţiuni ale băncii a fost simulată”, mai sustin reprezentantii unor case de avocatura.

Potrivit acestora, nimeni nu a impus ca majorarea capitalului social al băncii pentru compensarea împrumutului cu acţiuni să fie făcută cu restrângerea sau limitarea dreptului de preferinţă al celorlalţi acţionari; banca (cel mai sigur acţionarul majoritar prin administratorii numiţi de acesta) s-a prefăcut că intenţionează să majoreze capitalul social cu încălcarea dreptului de preferinţă a celorlalţi acţionari tocmai pentru a susţine că ar fi făcut tot ce e cu putinţă posibil pentru a-şi respecta obligaţiile asumate prin contractul de împrumut, însă a omis tocmai că o majorare de capital nu se realizează in modalitatea în care a dorit ea să fie realizată, cu ignorarea tuturor prevederilor legale şi statutare;

o majorare reală şi corectă a capitalului social al băncii cu sume care să facă faţă valorii de conversie a împrumutului ar fi reprezentat o operaţiune care ar fi afectat semnificativ poziţia majoritara a Agricultural Bank of Greece care s-a temut de posibilitatea diminuării participaţiei sale şi pierderii controlului asupra băncii, fără însă să ţină cont de interesul real al băncii şi al celorlalţi acţionari, respectiv acela de a se finanţa fără costuri suplimentare şi de a avea o opţiune clară de dezvoltare si extindere în piaţa serviciilor bancare; o creştere a capitalului social al băncii cu cateva milioane de dolari reprezintă cu evidenţă un succes al băncii, puţine instituţii de credit de talia ATE BANK ROMANIA S.A. având posibilitatea să realizeze astfel de operaţiuni”, spun avocatii.

Leave a Reply