In Gherla, bancile platesc o chirie sub 20 euro/ m.p.

Imobilul este spaţiu comercial situat în Gherla, intr-un bloc de locuinţe cu P+4, la cca 300 m gara. Este situat semicentral , cu acces facil la pieţe, şcoli, magazine, într-o zonă cu vad comercial şi pietonal. La momentul actual proprietarul imobilul are contract de închiriere cu banca ….. pe 10 ani . Termenul închirierii este de 10 ani cu începere din 20.11.2006. Chiria este de 2700 euro/lună . După împlinirea unui termen de 5 ani de la data închiriereii prezentului contract, chiria se va renegocia, cuantumul majorării neputând depăşi 35% din chiria ( anterioară) existentă la data negocierii. Prezentul contract îşi păstrează valabilitatea şi în cazul în care Locatorul înstrăinează sau transferă în orice mod , voluntar sau în executare silită sau lichidare ori reorganizare de orice fel, proprietatea asupra spaţiului închiriat către o terţă persoană. “

:))

0 thoughts on “In Gherla, bancile platesc o chirie sub 20 euro/ m.p.

  1. hai frate ca e aberant
    Ce Gherla? ce 2700 euro? Asta e prosteala
    nici in bucuresti Mall nu e chiria asa de mare

Leave a Reply